Kalite ve Çevre Politikamız

Doğal hayatı bozmadan üretimi gerçekleştirmek, enerji verimliliğinin çağın ve ülkemizin önemli sorunlarından biri olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak üretim yapmak, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için tüm imkan ve enerjimizi çevreye olan duyarlılığımız ile oluşabilecek aksaklıkları önceden bertaraf etme noktasında çalışmak, kaza ve olağanüstü durumlar sonucu oluşabilecek kirliliğe hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmek için acil durum müdahale planları hazırlayarak, gerekli önlemleri almak

Novavent’in Kalite Prensibi, geliştirdiği ve ürettiği tüm ürünler için sözleşmelerde yer alan gerekleri ve müşteri isteklerini maksimum düzeyde sağlamaktır. Bu temel prensip çerçevesinde sürekli gelişmeye açık olan mevcut Kalite Yönetim Sistemimizin gereklerini titizlikle uygulamak suretiyle güvenilir ve mükemmel ürünü yaratmak, uygunluğunu doğrulamak ve müşteriye sunmak temel amacımızdır.